Gebedspunten

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met Zijn wil.
– 1 Johannes 5:14 –

Zonder gebed tot God, zijn deze werken onmogelijk en betekenisloos.
Wij nodigen jou uit voor het volgende mee te bidden:


  • Gods leiding in het overbrengen en uitleven van de boodschap van Zijn koninkrijk die past in hun cultuur.
  • Gods bescherming; zowel voor de indianen in het Braziliaanse Amazonegebied als voor ons en de andere zendelingen.
  • Dat Zijn liefdevolle karakter dagelijks weerspiegelt in ons huwelijk en de opvoeding.
  • Gods Geest uitnodigen in de harten van de burgers en politici van Brazilië. 
  • Ware wijsheid en kracht vanuit Gods liefde en genade in alles wat we gaan doen en plannen.
  • God danken voor de liefde die wij mogen ervaren in ons leven;  dat wij Zijn liefde blijven ervaren en opzoeken in ons huwelijk.