Dank- & gebedspunten

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden,
in de zekerheid dat Hij naar ons luistert
als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met Zijn wil.

– 1 Johannes 5:14 –

Het werk waar wij bij betrokken zijn, is volledig zinloos uit te voeren zonder gebed.
Wij nodigen daarom u en jou uit, voor het volgende met ons mee te bidden:


  • Ondanks de angst en verwarring die de Corona pandemie met zich meebrengt, een ieder wijsheid en troost zoekt en vindt bij onze Heer!
  • Prijs God voor de vele voedselpakketen die wereldwijd uitgedeeld worden aan degenen die minder tot niets hebben!
  • Prijs God hoevelen delen, doneren en samenwerken, naastenliefde uitleven!
  • God is goed! God is groot! God is machtig! HALLELUJA!
  • Gods leiding in het overbrengen en uitleven van de boodschap van Zijn koninkrijk die past in de locale cultuur.
  • Gods bescherming; zowel voor de indianen in het Braziliaanse Amazonegebied, waar momenteel verschillende moorden plaatsvinden vanwege “landje-pik”. Momenteel is er een verbod voor iedereen (hulporganisaties, zendelingen, leraren etc) in of uit alle inheemse stammen te gaan, waardoor ze “hulpeloos” zijn!
  • Dat politici en burgers van Brazilië Gods Geest en haar wijsheid zoeken, vinden en hiernaar handelen. 
  • Gods wijsheid in onze plannen in en met de Heer.
  • God danken voor de liefde die wij mogen ervaren in ons leven;  dat wij Zijn liefde blijven ervaren en opzoeken in ons huwelijk en ouderschap. Dat velen deze liefde mogen ervaren als een getuigenis van wie God is.